Privacy verklaring

Wimperextensions Nederland

Jouw privacy is belangrijk op het internet en ook voor Wimperextensions Nederland. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren en opvragen. Onze privacyverklaring geldt voor onze website www.wimperextensionsnederland.nl.

 

Wanneer wij persoonsgegevens opslaan

Wimperextensions Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een reactie op onze blog of een schrijven in ons gastenboek.
 • Wanneer een van onze medewerkers telefonisch contact met je heeft gehad.
 • Wanneer je jouw persoonlijke gegevens tijdens een offline ontmoeting met ons deelt.
 • Wanneer je een account hebt aangemaakt in onze webwinkel.
 • Wanneer je klant van ons bent.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wimperextensions Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wimperextensionsnederland.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens

Wimperextensions Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Wimperextensions Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wimperextensions Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Wimperextensions Nederland de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wimperextensions Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wimperextensions Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Voor het maken van afspraken worden jouw persoonsgegevens gedeeld met Treatwell. Deze partij verzorgt onze afspraakmodule.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wimperextensions Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wimperextensions Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook met alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wimperextensions Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging

van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wimperextensionsnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wimperextensions Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wimperextensionsnederland.nl.

 

Wijzigingen aan dit privacy statement

Wimperextensions Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website.

Bekijk ook de privacy verklaring in pdf-versie.